Prezes Fundacji to organ zarządzający. Wybiera go Rada Ognista lub Fundator, jeżeli Rada nie działa. Do najważniejszych jego zadań należy:

  1. Kierowanie działalnością Fundacji „Inferno”.
  2. Wykonywanie uchwał i innych decyzji podjętych przez Radę Ognistą.
  3. Reprezentowanie Fundacji „Inferno” na zewnątrz.
  4. Realizowanie celów, programów i projektów Fundacji „Inferno”.
  5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji „Inferno”.
  6. Przyjmowanie okresowych planów działania i budżetu.

Na chwilę obecną pełniącym obowiązki Prezesa jest Fundator Daniel diuk von Witt. Jednakże w każdej chwili możesz podjąć tą posadę, jeżeli czujesz się na siłach i uważasz, że spodoba Ci się u nas oraz podczas realizacji celów i programów Fundacji. Zastanawiasz się? Po prostu aplikuj!

Prezes prowadzi Kancelarię Fundacji i tam również możesz znaleźć pracę.