Fundator Fundacji Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno” jest jej założycielem i pierwszym ofiarodawcą funduszy i innych środków niezbędnych do jej funkcjonowania. Fundacja „Inferno” została powołana Aktem Fundacyjnym wydanym i zarejestrowanym w Rejestrze Notarialnym Sądu Książęcego dla Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru przez Jego Ekscelencję Daniela von Witta. Urodził się 5 czerwca 2012 roku w Buuren w Unii Saudadzkiej, prowincji Królestwa Dreamlandu. Natychmiast włączył się w życie społeczne, polityczne i gospodarcze swoich rodzinnych stron jak i rozpoczął karierę na federalnych szczeblach władzy, a także w Armii Królewskiej. Leży mu na sercu przeciwdziałanie problemom wykluczenia społecznego oraz dążenie do aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Mikroświata, szczególnie jego ojczyzny.

Lista wszystkich Fundatorów

Lista uwzględnia udział w kapitale założycielskim Fundacji na koniec ostatniego roku obrotowego.

  1. Kompania Wittów Kingsman – 22.500 D (9,57%)
  2. Dwór Książęcy Unii Saudadzkiej – 142.500 D (60,64%)
  3. Książęca Szkoła Rycerska – 47.500 D (20,21%)
  4. Instytut Mikronacyjnej Ekonomii – 22.500 D (9,57%)