„Inferno” prowadzi swoją działalność na rzecz konkretnych grup docelowych, wśród których wymienia się głównie młodzież mikronacyjną, twórców, artystów, wynalazców, reformatorów i kreatorów postępu, a ponadto rozliczne grupy działaczy i aktywistów społecznych zaangażowanych na rzecz pokoju i współpracy. Jeżeli należysz do którejkolwiek z tych grup możesz liczyć na naszą pomoc. Mamy bowiem konkretne cele i zawsze szukamy konkretnych recept na rozwiązywanie problemów. Co chcemy osiągać?

mlodziCele Fundacji Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno”:

 1. Upowszechnianie i popularyzowanie idei mikronacjonalizmu.
 2. Promowanie zasad demokratycznych oraz umacnianie wolności i praw obywatelskich.
 3. Krzewienie najwyższych standardów pracy społecznej.
 4. Wspieranie jednostek, grup i organizacji w podnoszeniu aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, gospodarczej i politycznej.
 5. Wspieranie rozwoju osobistego mikronacyjnej młodzieży oraz rozwoju nauki
  i techniki, w szczególności zaś technologii informacyjnych.
 6. Wspieranie pokoju oraz promowanie postaw i działań jednostek, grup
  i organizacji zmierzających do zachowania lub zaprowadzenia pokoju.
 7. Popularyzowanie idei integracji i partnerstwa w stosunkach wewnętrznych
  i międzynarodowych, wiążących grupy, organizacje, narody i państwa.

kompasW drodze do osiągania tak skonstruowanych celów Fundacja tworzyć będzie całe instrumentarium narzędzi, metod i działań skoncentrowanych na takich środkach jak:

 1. Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych.
 2. Organizację i prowadzenie konferencji i szkoleń.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć mobilizujących społeczeństwo do aktywności
  w określonej przestrzeni życia Mikronacyjnego.
 4. Organizację i prowadzenie konkursów i plebiscytów.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i statystycznej.
 6. Umożliwianie i wspieranie publikacji twórczości kulturalnej i naukowej.
 7. Udzielanie wsparcia finansowego.
 8. Rozwijanie kontaktów i podejmowanie współpracy z innymi organizacjami, zarówno z Królestwa Dreamlandu jak i zagranicy.

W naszym serwisie znajdziesz bogate informacje na temat realizowanych przez nas programów. Podejmując każdy z nich eksponujemy ideę mikronacyjną głębiej i dalej.