femi 3

Fundacja Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno” (FEMI) jest organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie szeroko zakrojonych inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, techniczno-technologicznych i sportowych na terytorium Królestwa Dreamlandu jak i poza jego granicami. Adresatami wsparcia realizowanego przez fundację są zarówno osoby prywatne jak i organizacje niekomercyjne.

Fundacja została założona w grudniu 2013 roku na bazie wcześniej funkcjonującej na terenie Furlandii organizacji o podobnym profilu działania – Słońce dla Dreamlandu, która prosperowała od 2006 roku również jako fundacja ukierunkowana na wspieranie rozwoju Królestwa. Na bazie Słońca dla Dreamlandu swoje działania prowadzi FEMI. Od swojego protoplasty zaczerpnięto także symbolikę – słońce, które znalazło się w logo Fundacji oraz zwrot inferno, oznaczający jednostkę stosowaną w astrofizyce do pomiaru olbrzymich temperatur panujących we wnętrzach gwiazd. Fundacja „Inferno” dążyć będzie do rozgrzewania życia regionalnego, krajowego i międzynarodowego wokół Królestwa Dreamlandu, jego dorobku i ludzi, którzy je tworzą.


Fundacja Eskalacji Mikronacjonalizmu „Inferno”
NIFI A38413
Rynek 11, Książęce Miasto Buuren