Badanie Barometr Przywództwa 1 zostało przeprowadzone w miesiącach styczeń-luty 2014 roku. Ankiety zostały wypełnione i przesłane przez 10 osób. Ich wyniki prezentujemy poniżej w ujęciu globalnym, dla poszczególnych państw oraz w podziale na konkretne cechy.

table (2)

przywodcy

Wyniki w poszczególnych kategoriach: