barometr

Barometr Przywództwa to badanie mierzące nasze postrzeganie światowych liderów politycznych przez pryzmat wybranych cech, jakie można przypisać prawdziwym mężom stanu, przywódcom najwyższej klasy. Celem badania jest wskazanie najwybitniejszych polityków Mikroświata. Odbyły się dwie edycje (2014, 2016):

  1. Barometr Przywództwa 2014
  2. Barometr Przywództwa 2016