Daniel von Witt/ Luty 21, 2016/ Barometr Przywództwa/ 0 comments

Przed nami kolejna część podsumowań tegorocznej edycji Barometru Przywództwa: klasyfikacje cech przywódców. Część, należy zaznaczyć, najobszerniejsza, ponieważ obejmująca 26 zestawień – dokładnie tyle, ile badano cech przywódczych w drugiej edycji BP. Poniżej znajdziesz tabelę nawigacyjną, w której wymienione są wszystkie cechy; osoby, które zajęły pierwsze miejsce na liście w danej kategorii, a także linki do przejrzenia całych podsumowań dla poszczególnych cech. Chcemy tutaj wyjaśnić pojawiające się w klasyfikacjach sytuacje, gdy co najmniej dwie osoby uzyskiwały taką samą liczbę punktów (które wyliczono jako średnią ważoną) – wówczas miejsce wyższe zajmowała ta osoba, która uzyskała więcej wskazań ankietowanych, a jeśli wskazań była taka sama ilość na osoby z takim samym wynikiem – wówczas decydowało odchylenie standardowe, a jeśli wynosiło 0 – wówczas obie osoby zajmowały jedno miejsce.

Ważna uwaga! Klasyfikacje przywódców ukazują osoby, które uzyskały od 2 do 14 wskazań ankietowanych. Osoby z większą liczbą wskazań na ogół nie znajdują się w ścisłej czołówce poszczególnych cech, jednak ich wyniki są stabilne i powtarzalne, przez co zaufanie do ich prawdziwości należy mieć większe. Inaczej rzecz ma się z osobami, które uzyskały mało głosów – na ogół znajdują się one zarówno w ścisłej czołówce przy jednej z cech, a już przy innej mogą być na szarym końcu listy – zaufanie do wyniku takiej osoby powinno być więc mniejsze. 23 osoby, które uzyskały po jednym głosie, nie znalazły się na żadnej liście, gdyż ich wyniki były całkowicie nieporównywalne z wynikami osób z co najmniej dwoma wskazaniami.

SKROMNOŚĆ
Mikołaj Patryk Dostojewski
 
 PROMOWANIE INNYCH OSÓB
Karol II
SAMOKONTROLA
Mikołaj Patryk Dostojewski
SAMODZIELNOŚĆ
Helwetyk Romański 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLICZNA
Helwetyk Romański 
WYRAZISTOŚĆ
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
 OTWARTOŚĆ
Eddard Noqtern
 WYSOKIE KOMPETENCJE
Helwetyk Romański
CIERPLIWOŚĆ
Piotr Paweł I
 ODWAGA
Karol II
 „PAZUR”
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
ODPORNOŚĆ NA STRES
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
HONOR
Ludwik I Bourbon 
 FACHOWOŚĆ
Eddard Noqtern
CHARYZMA
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
 WYTRWAŁOŚĆ
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
 WIZJONERSTWO
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
ZORGANIZOWANIE
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
 WYKAZYWANIE INICJATYWY
Helwetyk Romański
 WIERNOŚĆ SWOIM IDEOM
Aleksandra Swarzewska-Dostojewska
MĄDROŚĆ I ROZSĄDEK
Eddard Noqtern
 ŚWIECENIE PRZYKŁADEM
Helwetyk Romański
 DYSTANS DO SIEBIE I POKORA
Mikołaj Patryk Dostojewski
PORYWANIE INNYCH DO DZIAŁANIA
Helwetyk Romański
ZDOLNOŚĆ DO KOMPROMISÓW
Marek Paweł Wiktorowicz Zep 
  NIEWYCZERPALNE ŹRÓDŁO ENERGII
Helwetyk Romański
Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*